Osaamismerkit

ToVET-projektissa olemme luoneet 16 osaamismerkkiä täydentämään kaikkia kahdeksaa elinikäisen oppimisen avaintaitoa, joita Euroopan unionin neuvosto on suositellut vuoden 2018 viitekehyksessä.

Osaamismerkit on jaettu eri luokkiin sisällön ja luonteensa mukaan. Joitakin pidetään ns. ennakkomerkkeinä ja ne on tarkoitus tehdä ennen muiden merkkien hakemista.

Ehdotetun suorittamisjärjestyksen noudattaminen merkkejä haettaessa auttaa sinua hankkimaan taitoja progressiivisessa järjestyksessä niin, että saadut taidot ja osaaminen auttavat sinua merkkien saamisessa.

Ns. osittaiset merkit ovat osa useampia osaamiskokonaisuuksia ja auttavat hankkimaan useamman kuin yhden metamerkin.

Niin sanotut metamerkit ovat kahdesta tai useammasta sisältömerkistä yhdistettyjä kollektiivisia merkkejä. Nämä metamerkit myönnetään automaattisesti henkilölle, joka on onnistuneesti saanut kaikki niihin kuuluvat sisältömerkit.

Ennakkomerkit; tehdään ensin

– Henkilökohtainen ja sosiaalinen hyvinvointi

– Oppimaan oppiminen

→ META: HENKILÖKOHTAINEN JA SOSIAALINEN HYVINVOINTI

Tehdään ennen digitaalisuus- ja monikielisyys merkkejä

– Kulttuuritietoisuus ja ilmaisumuodot

– Monilukutaito, tiedonhaku ja mediakriittisyys

Osittaiset merkit

A. Työelämätaidot

B. Kestävä kehitysMetamerkki Sisältömerkit
Henkilökohtainen

ja sosiaalinen

hyvinvointi

Henkilökohtainen

ja sosiaalinen

hyvinvointi

Oppimaan

oppiminen

Matematiikka,

tiede ja

teknologia

Matematiikka Teknologia ja

tiede

Kansalaisuus Työelämätaidot Kestävä kehitys Sosiaalisten,

taloudellisten,

oikeudellisten ja

poliittisten

käsitteiden ja

rakenteiden

ymmärtäminen

Globaali

kehitys

Digitaalisuus Kulttuuritietoisuus

ja ilmaisumuodot

Monilukutaito,

tiedonhaku ja

mediakriittisyys

Työelämätaidot Digitaalinen

kansalaisuus

Turvallisuus ja

hyvinvointi

verkossa

Monikielisyys Kulttuuritietoisuus

ja ilmaisumuodot

Monilukutaito,

tiedonhaku ja

mediakriittisyys

Äidinkieli Vieras kieli
Yrittäjyys Kestävä kehitys Projektin

suunnittelu ja

toteutus

yhdessä

muiden kanssa

Ideoiden ja

mahdollisuuksien

toteuttaminenOn suositeltavaa, että kun olet saanut osaamismerkit, säilytät ja esittelet ne joko Open Badge Passportissa tai Europassin Oma kirjasto -osiossa.

Europass Oma kirjastoon on hyvä luoda uusi avaintaitojen osio. Tämä mahdollistaa paremman ja nopeamman pääsyn merkkeihin varsinkin tilanteessa, jossa merkkejä on suoritettuna enemmän ja useista lähteistä.

Näistä säilytyspaikoista on myös helppo käyttää merkkejä tarvittaessa esittelemään asiantuntemusta tiettyyn asiaan liittyen.

Ohje – osaamismerkit

– Jotta voit hakea osaamismerkkiä, sinulla tulee olla käytössäsi jokin verkkoalusta (Google Drive, Office365, OneDrive) tai blogi, johon raportoit tai teet esityksen haettavasta aiheesta

– Merkkihakemukseen linkität edellä mainitun raportin tai esityksen

– Osaamismerkit löytyvät osoitteesta: (linkki)

– Aloita klikkaamalla sen osaamismerkin kuvaketta, jota haluat hakea

– Sinulle avautuu lisätietoa haettavasta osaamismerkistä

– Klikkaa ”open criteria in new window” ja merkin hakemuslomake avautuu

– Täytä hakemus ja linkitä siihen oikea liitetiedosto