Kompetensmärken

I ToVET-projektet har vi skapat 16 kompetensmärken för att komplettera alla åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande som Europeiska unionens råd har rekommenderat inom ramen för 2018.

Kompetensmärkena är indelade i olika kategorier beroende på deras innehåll och karaktär. Vissa betraktas som så kallade förutsättningsmärken och är avsedda att uppnås innan man ansöker om de andra märkena.

Att följa den föreslagna ordningen för märken, när du ansöker om dem, hjälper dig att få färdigheter i progressiv ordning så att de skaffade färdigheterna och kompetensen hjälper dig att få märkena.

De så kallade partiella märkena är delar av flera kompetensuppsättningar och hjälper dig att få mer än ett metamärke.

De så kallade metamärkena är kollektiva märken kombinerade av två eller flera innehållsmärken. Dessa metamärken beviljas automatiskt till den sökande som framgångsrikt har fått alla innehållsmärken som tillhör den.

Förhandsmärken:ska göras först

-Personligt och socialt välbefinnande

-Att lära sig för att lära

->META:PERSONLIGT OCH SOCIALT VÄLBEFINNANDE

Ska göras före de digitala och flerspråkiga märkena

-Kulturell medvetenhet och uttryck

-Läskunnighet, informationssökning och mediekritik

Partiella märken

  1. Arbetslivskompetens
  2. Hållbarhet

Det är önskvärt att efter du har fått kompetensmärkena så sparar du och presenterar dem endera i Open Badge Passport eller Europass Eget bibliotek-delen.

Det lönar sig att skapa i Europass Eget bibliotek en ny enhet med nyckelfärdigheter. Därmed har du bättre och snabbare inträde till kompetensmärkena, speciellt i en situation, där du har avlagt flera märken och från olika källor.

I de här förvaringsställena är det också lätt att använda märken vid behov för att presentera expertis inom ett visst område.

Instruktioner -kompetensmärkena

För att ansöka om ett kompetensmärke måste du ha en webbplattform eller ett molnlager (t.ex. Google Drive, Office 365, OneDrive, Dropbox) eller en blogg för att rapportera eller göra en presentation om ett ämne som ansöks.

Den ovannämnda rapporten eller presentationen bör du länka till din ansökan om kompetensmärket.

-Börja med att klicka på ikonet med det kompetensmärket som du sanhåller om.

Läs noggrant beskrivningen och särskillt de bevis som krävs och följ de givna instruktionerna.

Fyll i ansökan och bifoga den rätta bilagan (rapport, presentation, blogg).

Du kan också tillägga extra utredningsmaterial som bilagor.